E-learning E-Battalion
หลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
อดีต ผบช.
ทำเนียบ ผบช.
ประวัติที่ดิน

ทำเนียบรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทัพภาคที่ ๑
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
กองพลทหารราบที่ ๓
  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

หน่วยทหารในพื้นที่ขอนแก่น
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 
กองพลทหารม้าที่ ๓ 
กรมทหารม้าที่ ๖   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘
 

หน่วยขึ้นตรง
ร.๘ พัน.๑  
ร.๘ พัน.๒ 
ร.๘ พัน.๓  
 

e-learning
หมวดหมู่ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวในพระราชสำนัก/ถปภ.
ข่าวชี้แจง กกล.รส.จว.น.ภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่าย
ข่าวชี้แจงประชาชน
๑ วัน ๑ ฏีกา
การตรวจเยี่ยมของ ผบช.
กิจกรรมของหน่วย
สภากาแฟสีหราช
ข่าวทั้งหมด
 
ค้นหา
  ค้นหาข่าวสาร
 
โทรทัศน์/นสพ./วิทยุ
ยินดีต้อนรับสู่ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย
ราคาน้ำมัน


พยากรณ์อากาศ

 ข่าวในพระราชสำนัก/ถปภ.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล


         เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๙๑๙ น. พ.อ.ชาญชัย  เอมอ่อน ผบ.ร.๘ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๕  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น     ต่อมาในเวลา ๑๙๑๙ น. พ.อ.ชาญชัย  เอมอ่อน ผบ.ร.๘ พร้อมด้วยคณะ  ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ

โพสโดย : pug_chatnarong ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ (Admin) โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555 อ่าน : 1254 ครั้ง

 แสดงความคิดเห็น (สมาชิก Facebook)

 แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น)
ข้อความ :
  กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น


ผู้บังคับบัญชา
พันเอก สวราชย์    แสงผล
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๘
 
Facebook App
Facebook Group
 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
khonkaenlink.info
กระทรวงแรงงาน
สายด่วน ปภ.
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
ตำรวจทางหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
สอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ
สอบถามเส้นทางเดินรถ ตจว.
สพฉ.
 
สถิติการเข้าใช้งาน

เริ่ม ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 


กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔oooo
โทรศัพท์: 0-4323-9800   Hotline   08-5005-6901
E-mail: r88ict@gmail.com

Copy right © 2011. www.siharat.com